Den lilla butiken med charm

Ljunghsblommor etablerad 2006

Efter några års erfarenhet i yrket, en bakgrund från bl a Munkeröds floristutbildning, i traditionellt blomsterhantverk och ett stort engagemang, från både min sambo, min mor samt vänner, öppnades portarna till verksamheten hösten 2006.
Vår vision är att butiken ska inspirera och genomgående som mål arbeta mot hållbara växter och blommor mm. 
Vi arbetar omsorgsfullt med att handplocka färska blommor och växter, i så hög utsträckning som möjligt, utefter tillgång, handla ekologiskt och närodlade produkter. 
Med blandad kompetens och stöd från mina närmaste, samt den kunskap personalen besitter och alla härliga kunder, ser vi fram emot att sprida blomsterglädje även under 2024!
Välkommen
Louise, Marianne, Anna och Sara.